9.

Můj nejvyšší Pane,
hned po mé meditaci
na osvěcující Světlo,
mohu meditovat
na znesmrtelňující Blaženost?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
hned po mé meditaci
na znesmrtelňující Blaženost,
mohu meditovat
na naplňující Jednotu?
Mohu?