10.

Můj nejvyšší Pane,
včera jsem položil k Tvým Nohám
svůj dar hlas mé modlitby.
Dnes pokládám k Tvým Nohám
dar mé tiché meditace.