Budou někdy v budoucnosti duše vstupovat do těla jinak než teď?

Sri Chinmoy: Někteří duchovní Mistři říkají, že v průběhu evoluce, což může trvat tisíce let, nebo bůhví jak dlouho, duše přijdou dolů přímo ze subtilního fyzického a vezmou si lidskou podobu bez toho, aniž by prošly procesem zrození. Nietzsche užíval výraz „Nadčlověk“, ale užíval jej ve vitálním smyslu, zatímco Sri Aurobindo jej užíval v božském smyslu.

Nyní jsme pod nadvládou smrti. Smrt si pro nás může přijít kdykoliv. Můžeme zemřít, když pijeme vodu nebo když čteme noviny. Pouze duchovní Mistři a velmi vyvinuté duše mohou užít vědomě svou vůli, aby si určili okamžik své smrti. Ale v budoucnosti, až budou duše sestupovat přímo do fyzického těla a zůstanou si při tom vědomé samy sebe, tak už nebudou pod nadvládou smrti. Duše budou schopny zůstat na Zemi, aby pracovaly pro Boha a pro projevení Boží Vůle tak dlouho, jak si budou přát. Budou mít větší možnosti projevit Boha, protože smrt nebude schopná si je odvést předčasně.

Tehdy bude samotné tělo nedílnou součástí božskosti duše. Teď je tělo letargické a nebožské. Neposlouchá dokonce ani srdce, natož samotnou duši, která je nekonečně výše. Nyní nevíme, kde Bůh je, a dokonce ani kde je naše duše. Někdy jsme si vědomi svého srdce, ale nenasloucháme mu. Ale přijde den, kdy se tělo, vitálno, mysl a srdce stanou dokonalými nástroji Boha. Tehdy budou tyto naše části tak duchovně rozvinuté, že dokáží okamžitě porozumět čemukoliv, co Bůh dělá.

Nyní nechápeme nic z Boží Vize. Je to jen věc důvěry, pocitu nebo slepé víry, že Bůh dělá vše pro naše vlastní dobro. Nyní Mu nepotřebujeme rozumět, protože Ho milujeme a věříme Mu. Ale jednou přijde den, kdy nám umožní okamžitě vidět a cítit, proč nás žádá, abychom něco udělali. Tehdy nebude naše mysl vůbec v činnosti.

Když nás teď Bůh požádá, abychom něco udělali, může být srdce ochotné naslouchat, ale mysl váhá. Mysl se obává, že pokud srdce, vitálno a tělo budou naslouchat Bohu, a mysl zůstane poslední překážkou, tak bude ve vážných problémech. Takže nyní mysl poslouchá Boha neochotně. Ale přijde den, kdy bude mysl stejně jako srdce okamžitě přesvědčena, že Bůh nám říká, abychom udělali tu správnou věc.