Často vídám zprávy o vážných problémech s přelidněním. Vzhledem k tomu, že na zem přicházejí všechny ty nové duše a všechny rostliny a zvířata se postupně vyvíjejí v lidské bytosti, bude na zemi dost místa, aby se všechny tyto duše mohly inkarnovat a vyvíjet?

Sri Chinmoy: Zapomněl jste, že jednoho dne vy i já zemřeme? Duše neustále přicházejí a odcházejí. Je to jako přeprava. Zítra jedete do Bostonu a za pár dní budete zpět. Stejně tak se duše inkarnuje, a poté, co sehraje svoji roli, ať už úspěšně nebo neúspěšně, se vrací zpět. Potom přichází nové duše.