Když říkáte, že k vám přišla něčí duše, přichází k vám ta duše v nějaké konkrétní podobě?

Sri Chinmoy: Když říkám, že ke mně přišla něčí duše, tak to neznamená, že ta duše musí vždy přijít ve své vlastní podobě. Duše může také přijmout podobu vaší tváře nebo vašeho těla v subtilním fyzickém světě. Někdy ke mně duše přijde těsně předtím, než toho člověka uvidím. Nejprve vidím duši a pak toho člověka. Někdy ke mně duše přijde ve své vlastní podobě, s nezměrnou krásou, kterou nelze popsat. Jindy si duše může vzít podobu fyzického těla konkrétního člověka.

Například před pár dny jsem viděl dva žáky na 150. ulici. Jen několik vteřin předtím jsem hovořil s jejich dušemi. Tehdy jsem neviděl duši v její původní podobě. Duše přijaly subtilní fyzickou podobu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vzácný slib duše, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1994.

Toto je 999th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vzácný slib duše, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »