1

Můj Pane,
přikázal jsi mi,
abych Ti nabídl
Sedmdesát sedm tisíc stromů služby.
Poslechnu Tvůj absolutní Příkaz.