2

Mé srdce
je jedním z mých domovů,
ale jediným Domovem mého srdce
je Bůh.