1120

Bůh Otec
má velmi zvláštní lásku
pro probouzející se dítě
v mém srdci.