1179

Nebe skrápí svými lístky blaženosti
ty, kteří bezesně
milují Boha.