15

Avatár je ten,
kdo přijímá od Boha Samotného
svět očisťující dech.