17

Avatár je ten,
komu Samotný Bůh říká
svět osvěcující tajemství.