18

Avatár je ten,
kdo přijímá od Boha Samotného
Boží vlastní Sny
pro plné projevení Boha
zde na zemi.