171

Každý hledající pravdy
musí posílit své srdeční svaly,
aby byly silnější než nejsilnější.