2015

Buď moudrý!
Nemůžeš-li osvítit
své minulé špatné skutky,
tak na ně zcela zapomeň,
protože jsou horší než zbytečné.