2023

Bůh po nás chtěl,
abychom poslouchali
své vyšší Já.
Ale běda, my děláme pravý opak.
Posloucháme příkazy
svého nižšího já.