21

Podezřívavá mysl
a prozíravé srdce
se nemohou nikdy smírně dohodnout.