22

Můj Pane,
skutečně vidíš a cítíš
mé tlukoucí srdce,
jak po Tobě žalostně vzlyká?

„Mé dítě, cítím, cítím,
a považuji je
za zcela Své!“