2173

Bůh trpí více než ty,
když myslíš na svůj neúspěšný život.
Miluješ Boha.
Tak proč ubohého Boha trápíš?