2186

Ten, kdo vždy věrně následuje
Boží Vůli,
uspěje ve vnějším světě
a pokročí ve vnitřním světě.