2187

Nic dobrého a božského
nikdy nemůže být dokončeno
bez Božího Moře Soucitu
nebo alespoň bez Boží Spolupráce.