229

Když je Bůh skutečně potěšen
naší aspirací a oddaností,
ukáže nám soukromý vstup
do svého nebeského Příbytku.