230

Na počátku času
nám Bůh určil trasu,
jak Jej dosáhnout.
Ti, co si myslí,
že objevili novou cestu k Bohu,
se zcela mýlí.