239

Bůh mi říká,
že mé dopisy lásky,
oddanosti a odevzdanosti
nepotřebují dokonalou gramatiku.