250

Nic není nevyléčitelné!
Nic není nezměnitelné!
To by mělo být heslem toho,
kdo věří v Boha.