251

Ke svému velkému šoku a překvapení
člověk připoutává sám sebe
ke sloupu utrpení.