25

Ó hledající Boha,
jak můžeš být takový hlupák,
že si neuvědomuješ,
že každý Bohem zadaný úkol
pro tebe je zlatou příležitostí,
jak urychlit tvou cestu k Bohu?