26

Ó hledající,
tvá duše je ve značných rozpacích,
když tě má představit Bohu.