257

Spoutej Boží Nohy
láskou svého srdce.
Uvidíš svou duši,
jak oslepuje oči tvých tužeb.