259


Jakmile potom,
co strávíš dlouhý čas na duchovní cestě,
tuto cestu opustíš,
stane se tvůj život souhrnem
duchovních pohrom.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1204th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »