259

Jakmile potom,
co strávíš dlouhý čas na duchovní cestě,
tuto cestu opustíš,
stane se tvůj život souhrnem
duchovních pohrom.