266

Ti, jež nezískají spontánní radost
z duhového svítání,
naleznou den
absolutního zklamání.