273

Proč by mělo Boží soucitné Oko
na tebe čekat?
Jdi, pochoduj, utíkej a sprintuj k Bohu!
Kvůli čemu?
Pro tvé vlastní uspokojení!