280

Můj Pane,
každý den v kteroukoliv chvíli
vzývám Tvůj absolutní Příkaz.