281

Když vlastníš jakoukoliv nadřazenost
nad ostatními,
tak nejsi vůbec nablízku
dokonalosti.