283

Nehledám člověkem stvořenou korunu,
ale bezdechu a bezespánku toužím
po Božím Oku Soucitu.