29

Jestliže ti ve tvém duchovním životě
chybí upřímnost,
pak budeš směřovat
vstříc NICOTĚ.