38

Když je naše odevzdanost úplná,
jsme schopni létat
meteorickou rychlostí aspirace.