39

Prohlašuješ se
za moudrého hledajícího.
Tak jak to, že stále žiješ
v džungli touhy své mysli?