41

Neměj strach,
můj příteli hledající,
Bůh ti neřekl,
že jsi dokončený produkt.