42

Každou noc přichází má duše
a říká mému srdci
aby spalo na poli
květinových snů.