43

Bůh je na mě pyšný,
protože jsem se zcela ztratil
ve svém srdci vděčnosti.