41069

Bůh mi říká:
„Mé dítě, nedělej si starosti
se svou připraveností.
Jen utíkej a utíkej
jak nejrychleji můžeš
vstříc ke Mně.“