41070

Nejšťastnější okamžik
mého života nebyl,
když mi Bůh dal Svou nekonečnou Sílu,
ale když jsem dal Bohu
svůj bezmocný pláč srdce.