41072

Bůh po mně chce,
abych byl závislý jen na Něm.
Jen potom mne bude
uvnitř i vně učit
s nejvyšším Soucitem a Zájmem.