41137

Má láska k Bohu
a má odevzdanost Boží Vůli
musí být mimořádně upřímná,
čistá a dokonalá.