41141

Můj Pán se těší
ze čtení příběhů o odpuštění
a z poslouchání písní odevzdanosti.