41162

Můj Pane, mé touhy mne
od Tebe odvádí pryč.
Co mne přivede znovu zpátky k Tobě?
„Mé dítě,
tvé srdce plné slz
a ne tvé oči plné strachu.”