41171

V tomto okamžiku na mne Bůh
čeká na zemi.
V dalším okamžiku na mne
Bůh čeká v Nebi.
Běda, kdekoliv na mne čeká,
já Ho nejdu navštívit.