41213

Mysli na Boží Vůli,
zkus cítit Boží Vůli
a zkus se sjednotit s Boží Vůlí —
tvé srdce plně rozkvete pro
uctívání Boha.