41216

Ó hledající,
podle své vlastní lásky k Bohu
můžeš snadno poznat,
zda je Bůh s tvou aspirací a zasvěcením
opravdu šťastný.