41357

Štěstí nepřichází
z mého očekávání Boha,
ale z mého uspokojení Boha
Božím vlastním Způsobem.